AMERİKA ÖĞRENCİLERİMİZ


ALI YUKSEL - AMERIKA / SAN DIEGO - CONNECT ENGLISH 

BAHADIR BILAL DEMIRCI - AMERIKA / SAN FRANCISCO - EMBASSY DIL OKULLARI

BUSE BOZOK - AMERIKA / SAN FRANCISCO - ST GILES DIL OKULLARI

IBRAHIM INCE - AMERIKA / SAN DIEGO - CONNECT ENGLISH

SERPIL ERGIN - AMERIKA / MIAMI - ZONI DIL OKULLARI

MEHMET TATLI - AMERIKA / NEW YORK - FLS DIL OKULLARI

SEVVAL TATLI - AMERIKA / NEW YORK - FLS DIL OKULLARI

HANDE PARLAKYIGIT - AMERIKA / SAN DIEGO - EC DIL OKULLARI

MEDIHA MERVE KINAS - AMERIKA / SAN FRANCISCO - ILSC DIL OKULLARI

MUHAMMED ALI AYDINALP - AMERIKA / SAN FRANCISCO - ILSC DIL OKULLARI

NURGUL SIMSEK - AMERIKA / LOS ANGELES - EMBASSY DIL OKULLARI

SULEYMAN SERIN - AMERIKA / LOS ANGELES - FLS DIL OKULLARI