AVUSTRALYA VİZESİ


Avustralya Vizesine başvurabilmeniz için öncelikle İstanbul ya da Ankara’da ki konsolosluklardan randevu alınarak yapılmaktadır. Randevu için konsolosluğu 8.30 -12.00 saatleri arası aramanız gerekmektedir. Vize başvurunuzun cevabı ortalama 8 hafta içinde elinize ulaşacaktır.

 

Turistik/Kısa Süreli Ziyaret/Aile, Arkadaş, Tanıdık Ziyareti Vizesi

 

Avustralya’ya tatil yapmak ve gezmek için sosyal sebeplerle, akraba-arkadaş-tanıdık ziyareti ve diğer kısa süreli ziyaret nedeniyle gitmek isteyenler için oluşturulmuş vize türleridir. Avustralya’da 3 ay ve daha kısa süreli eğitim almayı planlayan öğrencilere turist vizesi verilir. Aldığınız turist vizenizi Avustralya'da öğrenci vizesine çevirmeniz mümkün olmamaktadır. 3 aydan daha uzun süreli turist olarak kalmanıza izin verilmez. Daha uzun süre orada kalabilmek için geçerli bir sebebiniz olmalıdır.

 

İş Ziyareti Vizesi

 

Avustralya’ya iş amaçlı kısa süreli konferansa katılmak, iş eğitimi almak amaçlı gezilerle gitmeyi planlayan kişilere verilen vizedir. 

 

Tıbbi Tedavi Vizesi

 

Avustralya’ya tıbbi tedavi yaptırmak amacıyla giden kişileri kapsayan vize türüdür. Burada doktorunuzdan alacağınız belge ya da rapor büyük önem taşımaktadır.

 

Akademik Ziyaret Vizesi

 

Avustralya’da projelere ya da araştırmalara katılmak veya bu projelerde gözlemci olarak yer almak amacıyla orada bulunacak seyahat ve yaşamsal giderler dışında herhangi bir maddi karşılık almadan, davet edilen akademisyenleri kapsayan vize türüdür.

 

Çalışma ve Tatil Vizesi

 

18-30 yaş arasında olan, üniversitede eğitim gören ve 12 aya kadar hem çalışıp hem de tatil yapmak isteyen kişileri kapsayan vize türüdür. Bu vize türü her ülkeye her yıl sınırlı sayıda hak verilmektedir.

 

Öğrenci Vizesi

 

İngilizce Dil Eğitimi Vizesi; Avustralya’da dil eğitimi süresi en fazla 50 haftadır. Kurs süreniz 10 haftadan uzunsa bu süreyi 5o haftaya kadar uzatabilir ya da yüksek eğitim vizesine dönüştürebilirsiniz. Bu vizeye başvurunuzda eğitim masraflarınızın tümünü karşılamak için ayırdığınız paranın tamamını başvuru tarihinden en az 3 ay önce yatırmanız gerekmektedir.

 

İlköğretim veya Ortaöğretim Eğitimi Vizesi; Avustralya’da ki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ya da öğrenci değişim programıyla ülkeye giden öğrencilere verilen vize türüdür. Eğer dil yeterliliğiniz beklenenin altındaysa Avustralya’da 40 haftaya kadar dil eğitimi alma izniniz bulunur. Öğrenci değişim programıyla gitmek isteyen öğrencilerin eğitim süresi en az 16 ay olmalıdır.

 

Mesleki Eğitim (Meslek Liseleri) ve Meslek Eğitimi Vizesi; Avustralya’da bir meslek grubunda çıraklık, kalfalık, ustalık veya usta öğreticilik belgeleri seviyesinde eğitim almayı düşünenler ya da bir meslek grubu üzerine diploma, yüksek okul diploması, mesleki mezuniyet sertifikası veya diploma eğitimi almak isteyen öğrenciler için olan vize türüdür. Bu vize için IELTS sınavı Genel türünden en az 5.5 veya Akademik bölümünden 4.5 puan almak gerekmektedir.  Bu vizeye başvurunuzda eğitim masraflarınızın tümünü karşılamak için ayırdığınız paranın tamamını başvuru tarihinden en az 3 ay önce yatırmanız gerekmektedir.

 

Yüksek Eğitim Vizesi; Avustralya’da üniversite derecesi, önlisans derecesi, mezuniyet sertifikası, mezuniyet diploması ya da yüksek lisans (tezsiz) eğitimi almak için bulunan öğrencileri kapsayan vize türüdür. Bu vizede başvuru sahibi eğitim alacağı ilk yıla ait kurs ücreti, yaşam masrafı, yolculuk masraflarını karşılayacak bir sponsora ait hesap bilgileri kanıt olarak gösterilmelidir.

 

Üniversite Eğitimi sonrası Araştırma Vizesi; Avustralya’ya tezli yüksek lisans ya da doktora yapmak için giden öğrencilere verilen vize türüdür. Bu vizede başvuru sahibi eğitim süresini kapsayan kurs ücreti, yaşam masrafı, yolculuk masraflarını karşılayacak bir sponsora ait hesap bilgileri kanıt olarak gösterilmelidir.

 

Herhangi Bir Unvan Vermeyen Eğitimler için Vize; Avustralya’da herhangi bir sertifika / unvan vermeyen hazırlık kursuna veya diğer sertifika / unvan vermeyen tam zamanlı kurslara veya farklı sınıflardaki kurslara katılmak isteyen öğrencileri kapsayan vizedir.  Bu vizede başvuru sahibi eğitim süresini kapsayan kurs ücreti, yaşam masrafı, yolculuk masraflarını karşılayacak bir sponsora ait hesap bilgileri kanıt olarak gösterilmelidir.

 

AVUSTRALYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1- NEW Yurtdışı eğitim tarafından doldurulmuş başvuru formu.
2- Başvuru Ücreti
3- İçinde boş sayfaları bulunan geçerli pasaport ve eğer varsa eski pasaportlar
4- 2 Adet Fotoğraf- Yakın zamanda çekilmiş, arka kısmı beyaz , alın ve kulak gözükecek şekilde olmak zorundadır. Üzerinde oynama yapılmış fotograflar vize görevlisi tarafından kabul edilmeyebilir.
5- Öğrenci vizesi için aşağıdaki bilgileri içeren okul kabul mektubu
     5.1 Kurs ücreti ve ödendi ise makbuzu
     5.2 Konaklama detayı ve tutarı
     5.3 Haftada kaç saat eğitim göreceğiniz
     5.4  Kursun başlangıç ve bitiş tarihleri
6- Öğrenciyseniz; okuldan alınan ıslak imzalı öğrenci belgeniz ve IELTS
7- Mezunsanız; diplomanızın fotokopisi ve not dökümünüz
8-Ebeveynler tarafından imzalanmış Avustralya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış dilekçe
9- Kurs sertifikaları fotokopileri; daha önce herhangi bir dil kursuna gittiyseniz belgesi ve
        diğer katıldığınız kursların sertifikaları, varsa staj mektupları
10- Sponsorunuz var is noterden TAHAHÜTNAME – Noter onaylı ıslak imzalı olması
        gerekmektedir. Aşağıda istenen mali durum belgeleri ve çalışam belgeleri sponsorunuza 
        ait olacaktır. Tahahütname ingilizce çevirisi olmak zorundadır.
11- 18 yaşın altındaki öğrenciler için MUVAFAKATNAME –Anne ve baba tarafından  
        imzalanmış ve noter tarafından onaylı olacak.
        Ayrıca 18 yaşın altındaki öğrenciler Kanada hükümeti tarafından onaylanmış diğer tür
        Muvafakatname’yi dosyaya eklemek zorundadır.

12- Savcılıktan Temiz Kağıdı ve Vukuatlı nufüs kayıt örneği
13- Mali durumu gösterir belgeler; 
       13.1 Banka mektubu; İngilizce olarak yazılmış ve birikiminizin bulunduğu bankadan
                 hesabınızda ne kadar para olduğunu gösteren bir yazıdır. Eğer anne veya babanızın 
                 mali kaynaklarını gösterecekseniz okula kayıt geçerken Affidavit of Support
                 mektubu ve banka referans mektubu gereklidir.
       13.2 Birikimizi gösterdiğiniz hesabın son 3 aylık dökümü veya yeni işlenmiş banka
                 defteri.
       13.3 Tapular, kira kontratları ve araba ruhsatlarının fotokopisi
14- Çalışma belgeleri;
      14.1 Maaşlı çalışanlar için;
      14.1.1 Çalıştığı kurumdan görev yazısı. Örneğin ‘’Çalışanlarımızdan ............... tarihinden
                   beri şirketimizin ........ departmanında .................................. pozisyonunda görev  
                   yapmaktadır’’ – İngilizce olması önerilir.
      14.1.2 Çalıştığı kurumdan izin yazısı
      14.1.3 Son 3 aylık sigorta ve maaş dökümü
      14.2 Şirket Sahipleri için;
      14.2.1 Vergi levhası fotokopisi
      14.2.2 Ticari sicil gazetesi- son 6 ay içinde alınmış
      14.2.3 Kuruluş gazetesi –Önemli kısımları ingilizceye çevirilmelidir.
      14.2.4 Bilanço
      14.2.5 İmza sirküleri ve sirkülerdeki kişilerin nufüs cüzdanı fotokopileri
      14.3 Emekliler için;
      14.3.1 Emekli kartınızın fotokopisi
      14.3.2 Son 3 aylık maaş dökümünüz.
15- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi- Tecil yada Terhis belgesi