CAMBRIDGE ESOL SINAVLARI


 

Cambridge Sertifika Programları

 

Dünya çapında en çok geçerliliği olan sınavlar ve sertifika türleri Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlemektedir. Cambridge ESOL, Cambridge Üniversitesi’nin bir bölümü olup Avrupa’nın kar amacı gütmeyen en büyük eğitim değerlendirme organizasyonudur. Cambridge ESOL Sınavları iki farklı kategoride yapılmaktadır. Bunlar;

 

A.      Cambridge Young Learner English Test (YLE)

 

YLE sınavı 7-12 yaş grubuna yönelik olarak düzenlenmiş bir sınavdır. Program 3 farklı alt düzeye göre hazırlanmıştır. Seviyelere göre Starters, Movers ve Flyers olarak ayrılan programda, her bir seviye için 3 farklı değerlendirme şekli bulunmaktadır. Dinlediğini anlama, Okuduğunu Anlama ve Yazma-Konuşma alanlarında değerlendirmelerden geçen öğrenciler başarı seviyelerine göre dünya genelinde geçerliliğe sahip bir sertifika almaya hak kazanmış olurlar. Katılımcıların her bir bölümdeki başarı puanları detaylı olarak sertifikada yer alır.

 

YLE, küçük yaş grubundaki çocuklara gelecek kariyerleri için iyi bir başlangıç yapabilme ve gelecekteki eğitim hedeflerini belirlemede önemli katkı sağlar. Küçük yaşta öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olduğu bugün kanıtlanmış bir gerçektir. Bu nedenle küçük yaşta ve doğru eğitim yöntemiyle İngilizce öğrenmek size hem gelecekteki eğitim hayatınızda hem de iş olanaklarında büyük katkı sağlayacaktır.

 

B.      Cambridge Temel İngilizce Sınavları

 

1.       Genel İngilizce Sınavları

 

KET

 

Key English Test (KET), genel İngilizce bilgisine sahip olduğunuzu ve basit durumlarda İngilizceyi kullanabilme yeteneğine sahip olduğunuzu gösterir. Birinci düzey (Elementary-CEFR A2) seviyesine göre düzenlenir. Ayrıca KET sertifikasına sahip olan adayların İngilizce bilgilerini geliştirmeye açık oldukları belirlenmiş olur. Ömür boyu geçerliliğe sahip olan bu sertifika türü adayların basit sözel tarifleri anlayabilme, okudukları metinlerin ana temalarını anlama ve iletişim kurabilme yeteneğine sahip olduğunu gösterir.

 

Okullar için KET

 

KET ile aynı formata sahip programın tek farklı yanı 11-14 yaş grubu okul öğrencilerinin ilgi alanları ve ihtiyaçlarına yönelik müfredata göre hazırlanmış olmasıdır.

 

PET

 

Preliminary English Test (PET) orta düzey (Intermediate – CEFR B1) İngilizce bilgisine sahip adaylara yönelik bir sertifika türüdür. PET sizin yurtdışında dil açısından sorun yaşamadan çalışabilecek, eğitim alabilecek ve özgürce seyahat edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olduğunuzu gösterir. Okuma, Dinleme, Yazma ve Konuşma alanlarındaki başarı puanınıza göre, ömür boyu geçerli olacak PET sertifikasını almaya hak kazanmış olursunuz. Sertifika almaya hak kazanan adaylar, günlük gazete ve magazinleri takip edebilme, basit mektuplar yazabilme, konuşulanları not alma gibi günlük gereklilikleri yerine getirebilecek düzeyde dil yeterliliğine erişmiş demektir.

 

Okullar İçin PET

 

Okullar için KET sertifika programında olduğu gibi 11-14 yaş grubu okul öğrencilerine yönelik bir programdır. Okul öğrencilerinin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek, g

erekli iletişimi kurabilecek ve sorunsuz bir şekilde kendini ifade edebilecek kadar orta seviyede İngilizceye sahip olduğunu gösterir.

 

FCE

 

First Certificate in English (FCE), ileri-orta düzeyde (Upper-Intermediate) iş veya eğitim alanında gerekli günlük konuşma ve yazma İngilizce bilgisine sahip olduğunuzu gösterir bir sertifika türüdür.  FCE sertifikasına sahip kişiler günlük hayatta sorunsuz bir şekilde çevre ile iletişim kurabilme, geniş dilbilgisi ve kelime dağarcığına sahip olduklarını bu sertifika ile kanıtlamış olurlar. Dünya çapında binlerce şirket, üniversite ve devlete bağlı kuruluşlar tarafından kabul edilen bir sertifika türüdür. Sınav Okuma, Yazma, İngilizcenin Kullanılması, Dinleme ve Konuşma bölümlerine ayrılarak adayların her bir alandaki yeterlilik ve başarı düzeylerini belirler.

 

CAE

Certificate in Advanced English (CAE), uluslar arası geçerliliğe sahip ve yüksek düzeyde (CEFR C1) İngilizce bilgisi gerektiren bir sertifika türüdür. Program İngilizce Üniversite veya Yüksek Lisans eğitimi almak isteyenler, uluslararası profesyonel şirketlerde kariyer hedefleyenlere yöneliktir. Ayrıca Bu sertifikayı almaya hak kazanan adaylar İngiltere’de üniversite eğitimi alabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olduklarını kanıtlamış olurlar. Sertifikaya sahip olmak isteyen adayların Okuma, Yazma, Dilin Kullanımı, Dinleme ve Konuşma alanlarında başarılı olmaları beklenmektedir.

 

CPE

 

Certificate Of Proficiency in English (CPE), son derece yüksek İngilizce bilgisine erişmiş ve bu bilgiyi etkin bir şekilde kullanabilen adaylara yönelik bir sertifika türüdür. Ayrıca Cambridge’in en ileri düzeydeki sertifika programıdır. Bu sertifika İngiltere ve daha birçok ülkedeki seçkin üniversiteler tarafından kabul edilir. Okuma, Dinleme, Kompozisyon, Dilin Kullanılması ve Mülakat olmak üzere 5 bölümden başarı olan adaylar, anadil düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olduklarını kanıtlamış olurlar.

 

2.     Cambridge ESOL  İş İngilizcesi

 

BULATS

 

Business Language Testing Service (BULATS) iş dünyasında oldukça rağbet gören ve iş İngilizcenizin yeterliliğini ölçen bir sınav türüdür. Cambridge Üniversitesi tarafından hazırlanan bu sınav, iş ingilizcesi üzerine eğitim alanların veya çalışanların iş İngilizcesi düzeylerini belirmek ve değerlendirmek üzere hazırlanmıştır. BULATS sınavı İngilizcenin dışında İspanyolca, Almanca ve Fransızca dillerinde de yapılmaktadır. 

 

BULATS alanında en çok tanınan ve tercih edilen İş Dili test türüdür. Ayrıca şirketlerin eğitim yatırımlarını planlamada önemli katkı sağlar. Genellikle şirketlerde kullanılan BULATS, çalışanların İngilizce düzeylerinin belirli aralıklarla ölçülmesi ve dil gelişimlerinin takip edilebilmesine olanak sağlar. Sınav sonucu 2-3 yıl geçerliliğe sahiptir. Bunun sebebi ise dil becerilerinin korunması ve geliştirilmesinin sağlanmasıdır.

 

BEC

 

Business English Certificate (BEC) iş hayatına atılacak veya çalışmakta olan 16 yaş ve üzeri kişilerin iş İngilizcesi bilgisini test etmeye yönelik olarak geliştirilmiştir. İş İngilizcenizi geliştirmek size giderek devleşen uluslararası ticaret ve iş hayatında yeni iş olanakları veya kariyerinizde ilerleme fırsatı sağlar. Bu nedenle BEC global iş dünyası için büyük önem taşır. Sertifika dünya çapında işverenler, devlete bağlı kurumlar, bakanlıklar ve profesyonel organizasyonlar tarafından kabul edilir. BEC üç farklı sertifika içerir. Bunlar BEC Başlangıç, BEC Avantaj ve BEC Yüksek sertifikalarıdır.

 

BEC Başlangıç, orta seviye (Intermediate- CEFR B1) düzeyine İngilizce bilen, bu bilgisini İngilizce gerektiren uluslar arası iş ortamında kullanmayı amaçlayan kişilere yöneliktir. BEC Başlangıç sertifikasına sahip kişiler kısa mesajların okunması ve cevaplanması, kısa telefon görüşmelerinin takibi ve iş dünyasıyla ilgili konular üzerinde fikir paylaşımı gibi birçok alanda İngilizcelerini sorunsuz olarak kullanabileceklerini kanıtlamış olurlar. Sertifika sınavı okuma-yazma ve dinleme bölümlerinden oluşur.

 

BEC Avantaj(BEC Vantage), orta seviyenin üzerinde (Upper-Intermediate-CEFR B2) İngilizce bilgisine sahip ve uluslararası iş dünyasında kariyer hedefleyenlere yöneliktir. İş İngilizcesi bilginizin okuma-yazma, dinleme ve konuşma bölümlerinde değerlendirilerek başarı durumunuza göre sertifika verilmesi özellikle işverenler açısından BEC programını daha önemli hale getirir. Sertifika günlük iş yazışmaları, teklif ve rapor dosyalarının hazırlanması, toplantılarda konuşulanların anlaşılması ve katkıda bulunulması gibi birçok alanda yeterli İngilizceye sahip olduğunuzu gösterir.

 

BEC Yüksek, küresel iş dünyasının temel ihtiyacı haline gelen ileri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olduğunu kanıtlamak isteyenlere yönelik bir sertifika programıdır. Sertifikaya sahip olabilmek için okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarında yapılan sınavı başarı ile tamamlamanız gerekmektedir. Dünya çapında geçerliliğe sahip sertifika sayesinde İngilizceye genel anlamda hakim olduğunuzu ve dilinizi profesyonel iş ortamlarında rahatlıkla kullanabileceğinizi gösterir.

 

ICFE

 

International Certificate in Financial English (ICFE) size uluslar arası Finans ve Muhasebe alanlarında yüksek düzeyde İngilizceye sahip olduğunuzu gösterme fırsatı verir. Sertifika sınavına hazırlık sürecinde günlük iş hayatında karşınıza çıkabilecek gerçek sorunlar, olaylar ve konular üzerine okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarında eğitim verilir. Sınavda bu dört alanda başarılı olan adaylar dünya çapında en çok tanınan ve tercih edilen Cambridge English sertifikalarından birini almaya hak kazanmış olurlar.

 

ILEC

 

International Legal English Certificate (ILEC ) Uluslar arası hukuk alanında yüksek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olduğunuzu gösteren bir sertifikadır. Program bir Cambridge ESOL Sertifika türü olup TransLegal-Europe ortaklığıyla geliştirilmiştir. Sertifika sınavına hazırlık eğitimi günlük iş hayatında karşılaşabileceğiniz olaylar üzerinde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesini amaçlar. Program size fikirlerinizi anlaşılabilir bir biçimde ifade edebilme, hukuk alanında mesleki gelişiminize katkı sağlama, toplantı veya tartışmalara katılma ve dil bilginizi rahatlıkla kullanabilme yeteneği kazandırır. Sınav diğer sertifika sınavlarında olduğu gibi okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört aşamadan oluşur.