FRANSA VİZESİ


 

Türk vatandaşlarının Fransa’ya geçiş yapabilmeleri için vize almaları şartı bulunmaktadır. Fakat “Diplomatik”, “Hizmet” ve “Hususi” pasaport sahipleri her yıl 90 günü aşmaması şartıyla Fransa’da vizesiz kalabilmektedirler. İki tür Fransa vizesi çeşidi vardır;


1- Uzun Dönem

  2- Kısa Dönem

 

1-Uzun Dönem Vize Çeşitleri;

 

a. Öğrenci Vizesi

  Üniversite veya yüksek öğrenim seviyesindeki bir kurumda öğrenim gören yabancılar,  orta öğrenim seviyesinde eğitim görmek isteyen reşit yabancılar,  sürekli yüksek mesleki formasyon alan yabancılar, eğiticiler, ücretli araştırma görevlileri ve öğretim asistanları (ATER),  “ capacité de droit” programına kayıtlı öğrenciler ; “uzmanlık formasyon sertifikası” AFS’ye veya “ileri uzmanlık formasyon sertifikası” AFSA’ya kayıtlı olan “stajyer doktorluk yapan” (FFI) tıp öğrencileri,  “aile destek stajyerleri” (“au-pair” olarak adlandırılan); diplomalı Fransızca eğitimi gören öğrenciler bu vize türüne tabi tutulurlar.

 

b. Ziyaretçi Vizesi

Akademik bir kuruma kayıt yaptırmadan Fransa’da eğitimini sürdürmek veya bağımsız araştırma yapmak isteyenler ziyaretçiler, Fransa’da tatil yapmak isteyenler,  emekli olduktan sonra Fransa’ya yerleşmek isteyenler ve orada ikamet etmek isteyenler Fransa Ziyaretçi Vizesine tabi tutulurlar.

 

c. Ticari, Endüstriyel, Artisanal Vize (İşyeri Açma Amaçlı)

Faaliyetinin kamu güvenliğine, sağlığına ve huzuruna uygun ve ekonomik olarak geçimini sağlayabilir olduğunu kanıtlayan ve öngörülen faaliyetin gerçekleştirilmesi için resmi yaptırımlara uyan; ticari, sanayi veya sanatsal bir meslek icra etmek isteyen yabancılar geçici bir oturma izni verilmesini talep edebilir. Bu durumda bu vize türüne başvurmaları gerekmektedir.

 

  d. Ticari, Endüstriyel, Artisanal Vize (Mevcut Şirkette İşbaşı) 

Faaliyetinin kamu güvenliğine, sağlığına ve huzuruna uygun ve ekonomik olarak geçimini sağlayabilir olduğunu kanıtlayan ve öngörülen faaliyetin gerçekleştirilmesi için resmi yaptırımlara uyan; ticari, sanayi veya sanatsal bir meslek icra etmek isteyen yabancılar geçici bir oturma izni verilmesini talep edebilir. Bu durumda bu vize türüne başvurmaları gerekmektedir.

 

2- Kısa Dönem Vize Çeşitleri;

 

a. Turist Vizesi

  Turistik bir gezi gerçekleştirme amacıyla, Fransa’da 3 aydan daha kısa süreli bir seyahat geçirmek isteyen kişiler için sunulan vize çeşididir. Bu vize tipine başvurmak isteyen kişiler gerekli olan kanıtlayıcı belgeleri sunmaları gerekmektedir.

 

b. Ticari Vize

  Bu vize tipi, ticari nedenlerle (anlaşma, kontrat imzalama veya tedarikçi ziyareti vb.), Fransa’da 3 aydan daha kısa süre seyahat edecek kişilere özeldir. Bununla birlikte, Fransa’da mesleki faaliyetini gerçekleştiremez. Bu vize tipine başvurmak isteyen ziyaretçiler gerekli olan kanıtlayıcı belgeleri sunmalıdır.

 

c. Öğrenci / Sınav Vizesi

  Bu vize türü, Fransa’da CEF programına bağlı olan veya olmayan;  yüksek öğrenim kurumlarının giriş veya kabul sınavlarına girmek için Fransa’ya gitmek isteyen; daha sonra başarılı olunması halinde, uzun süreli oturum vizesi için yetkili konsolosluğa başvuruda bulunmak için asıl ikamet ettikleri ülkeye geri dönmeden, Fransa’da eğitimlerini sürdürmek isteyen kişiler için uygulanmaktadır.

 

d. Görevli Maaşlı Çalışanlar ve Yönetici veya Üst Düzey Personel Vizesi

Görevli maaşlı çalışan, Fransa dışında kurulu bir şirketin işvereni tarafından, aynı şirketin veya aynı grubun şirketleri arasında görevlendirilen yabancı çalışan sıfatına sahiptir. Bu tanıma uyan kişiler, yönetici veya üst düzey personellerden oluşmaktadır. Bu kişiler, maaş ödemesini yapan yabancı şirkette en az 3 aylık iş kontratına sahip olmalıdırlar ve ücretinin brüt tutarı SMIC’in 1,5 katına eşit olmalıdır. Bu durumda, kişi, 3 yıllık oturum kartına hak kazanır.

 

FRANSA VİZESİ İÇİ GEREKLİ BELGELER


1- NEW Yurtdışı eğitim tarafından doldurulmuş başvuru formu.
2- Başvuru ücreti
3- İçinde boş sayfaları bulunan geçerli pasaport ve  eğer varsa eski pasaportlar
4- Nüfus cüzdanın aslı veya noter onaylı fotokopisi
5- Fotoğraf- Yakın zamanda çekilmiş, arka kısmı beyaz, 3.5x4.5 boyutlarında, alın ve kulak gözükecek şekilde olmak zorundadır. Üzerinde oynama yapılmış fotoğraflar vize görevlisi tarafından kabul edilmeyebilir.
6- Aşağıdaki bilgileri içeren kabul mektubu
     6.1 Kurs ücreti ve ödendi makbuzu
     6.2 Konaklama detayı ve tutarı
     6.3 Haftada kaç saat eğitim göreceğiniz
7- Seyahat Sağlık sigortası ve ekonomik uçak bileti rezervasyonu
8- Öğrenciyseniz; okuldan alınan ıslak imzalı öğrenci belgeniz ve not dökümünüz
9- Mezunsanız; diplomanızın orijinali veya noter onaylı örneği ve not dökümünüz
10- Kurs sertifikaları fotokopileri; daha önce herhangi bir dil kursuna gittiyseniz belgesi ve diğer katıldığınız kursların sertifikaları, varsa staj mektupları
11- Sponsorunuz var is noterden TAHAHÜTNAME – Noter onaylı ıslak imzalı olması gerekmektedir. Aşağıda istenen mali durum belgeleri ve çalışan belgeleri sponsorunuza ait olacaktır.
12- 18 yaşın altındaki öğrenciler için MUVAFAKATNAME –Anne ve baba tarafından imzalanmış ve noter tarafından onaylı olacak. 
13- Mali durumu gösterir belgeler;  
       13.1 Bankadan referans yazısı; Bankada bulunan miktarı gösteren referans yazısı. Referans yazısını imzalayan kişilerin imza sirküleri gerekmektedir.
       13.2 Banka hesap cüzdanın orijinali; Malta’da kalış süresince tüm masraflarınızın karşılanabileceğini belirten tutar (Kalacağınız gün sayısı X 48 Euro)
       13.3 Tapular, kira kontratları ve araba ruhsatlarının fotokopisi
14- Çalışma belgeleri;
      14.1 Maaşlı çalışanlar için;
      14.1.1 Çalıştığı kurumdan görev yazısı. Örneğin ‘’Çalışanlarımızdan ............... tarihinden beri şirketimizin ........ departmanında .................................. pozisyonunda görev yapmaktadır’’ – İngilizce olması önerilir.
      14.1.2 Çalıştığı kurumdan izin yazısı
      14.1.3 Son 3 aylık sigorta ve maaş dökümü
      14.1.4 İşe giriş bildirgesi- şirket tarafından kaşeli olmalı
      14.2 Şirket Sahipleri için;
      14.2.1 Vergi levhası fotokopisi
      14.2.2 Ticari sicil gazetesi- son 6 ay içinde alınmış
      14.2.3 Kuruluş gazetesi –Önemli kısımları İngilizceye çevrilmelidir.
      14.2.4 Bilanço
      14.2.5 İmza sirküleri ve sirkülerdeki kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri
      14.3 Emekliler için;
      14.3.1 Emekli kartınızın fotokopisi
      14.3.2 Son 3 aylık maaş dökümünüz.
15- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi- Tecil ya da Terhis belgesi