GMAT VE GRE


GMAT

 

GMAT (Graduate Management Admision Test) İşletme ve bununla ilgili alanlarda yüksek lisans yapmak isteyen adayların İngilizce ve analitik düşünme yetilerini test eden bir sınavdır. Bu sınav Graduate Management AdmissionCouncil (GMAC) ve EducationalTesting Service (ETS) tarafından yapılır.

İşletme ve buna benzer alanlarda yüksek lisans programınızı Amerika’daki üniversiteler ve dünyadaki birçok üniversiteden birinde yapmak istiyorsanız katılmanızın zorunluğu olduğu bir sınavdır. Bu sınavdan elde edeceğiniz sonuçla kariyeriniz dolaylı olarak etkilenecektir. Çünkü alacağınız puanla daha iyi bir üniversite ve sonucunda da daha iyi bir iş bulma olanağına sahip olacaksınız.

GMAT Hazırlık Kursu 4 ila 8 hafta sürer ve sınavda sayısal ve sözel anlamda analitik düşünebilme becerileri sınanır. Bu nedenle katılımcıların İngilizce seviyelerinin zaten yeterli olduğu düşünülerek oluşturulmuş bir kurs programı uygulanır.

GMAT; Analitik Yazma (AnalyticalWrittingAssesment), Sayısal Bölüm (QuatitativeSection) ve Sözel Bölüm (VerbalSection) gibi bölümlerden oluşur.

İş dünyasında başarılı bir kariyer yapmak isteyen adayların bu sınava katılması tavsiye edilir. Sınavdan alacağınız puan için seviye kıstası yoktur. Aldığınız puanlar üniversitelerce koyulmuş taban puanlarla ilgili olarak değer kazanır.

 

                                                                                                                 

GRE

 

 

GraduateRecordExamination (GRE), Mühendslik veya Temel Bilimler alanındaki yüksek lisansını  Amerika’da ve ya Amerikan eğitim sistemiyle eğitim veren ülkelerde yapmak isteyen öğrencileri katılması gereken bir sınav programıdır. Sınav sonucunda aldığınız puanla gireceğiniz üniversite, alacağınız burs miktarı ve hatta asistanlık durumunuz belirlenmiş olacaktır.

Sınav; Sözel (Verbal), Sayısal ( Quantitive) ve Analitik (Analytical) olmak üzere üç farklı bölümden oluşmaktadır. Sınava katılmadan önce ileri düzeyde bir İngilizce seviyesi edinmiş olmanız gerekmektedir. Aksi halde başarısız olmanız muhtemeldir çünkü sınav İngilizce’nin ötesinde onunla yukarıda belirttiğimiz alanlarda neler yapabileceğinizi ölçmektedir.

Sözel Bölüm’de günlük yaşamdan küresel problemlere kadar birçok alanı içeren konulardan katılımcının okuduğunu anlama, yorumlama ve değerlendirme yetileri değerlendirilir. 30 dk’lık bu bölümde katılımcıdan 30 soruya yanıt vermesi beklenir. 

Sayısal Bölüm’de katılımcının 28 soruya 45 dk içinde doğru yanıtlar vermesi beklenir. Bu bölüm katılımcının temel matemetik becerileri değerlendirildiği bölümdür.

Analitik Bölüm’de ise süre diğer bölümlere göre daha uzun ve soru sayısı da 35’tir. Ancak burada daha fazla efor sarf edilmesi beklenir. Eldeki verilerden yola çıkarak yeni sonuçlara ulaşma, çıkarımlarda bulunma, analiz etme ve mantık yoluyla durum değerlendirmesi yapmanız beklenecektir.