İNGİLTERE VİZESİ


İngiltere vizesi başvuru süreci diğer Avrupa ülkelerinden daha farklı bir süreci kapsamaktadır. İngiltere vizesinde başvuru formunu http://www.visa4uk.fco.gov.uk/  adresinden online olarak doldurulup vize ücreti de online olarak internet üzerinden ödenmektedir. İngiltere vizesine başvururken vize dosyanıza konulması gereken birçok belgenin İngilizce tercümesini eklemek gerekmektedir. Hazırlanan vize dosyası yine internet üzerinde https://www.visainfoservices.com/Pages/dest_org.aspx adresinden randevu alarak; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep’te bulunan vize başvuru merkezlerinden birine şahsen teslim ediliyor. Başvurudan sonra dosyanızın durumunu internet üzerinden takip edebiliyorsunuz.

 

Turist (Ziyaretçi) Vizesi 

 

İngiltere turistik vizesi herhangi bir ziyaret amacıyla ya da 6 aydan kısa süre için İngiltere’ye gitmek isteyenlerin başvurması gereken vize türüdür. Tatilinizi geçirmeniz için oluşturulmuş bir vizedir. Ancak kısa süreli ziyaretler için verilir. Basit bir vize gibi gözükmesine rağmen sayısal olarak en çok ret alan vize başvuru türüdür. Turist vizesi çeşitleri:

 

Aile Ziyareti Vizesi; Yakın akrabaları ve aile üyelerini ziyaret etmek için alınan vizedir. Bu vizeye başvururken dikkat etmeniz gereken bazı konular vardır. İlk olarak ziyaret edeceğiniz kişi veya kişilerin kesinlikle ailenizden biri olması gerekmektedir. Yanına gideceğiniz kişinin aileden sayılması için İngiltere Göçmenlik Kanunları ve Yönetmeliklerine uygun olması gerekmektedir ve bu kanunlara göre aileden sayılan kişiler:eş, baba, anne, oğul, kız çocuk, büyükanne, büyükbaba, torun, erkek kardeş, kız kardeş, amca, dayı, teyze, hala, yeğen ve birinci dereceden kuzen ( amca, dayı, teyze, hala, oğlu veya kızı), kayınbaba, kaynana, kayın birader, baldız veya gelin ve damat, üvey baba, üvey anne, üvey oğul, üvey kız çocuğu, üvey kardeş ve son olarak, başvuru sahibinin son üç yıl içerisinde iki yıl boyunca birlikte yasadığı ancak evli olmadığı partneridir. Bu vize 6 aydan kısa süreli ziyaretleriniz için geçerlidir. Dikkat etmeniz gereken diğer önemli bir hususta ziyaret edeceğiniz aile bireyinin İngiltere’de yasal oturma veya çalışma izninin bulunmasıdır.

 

İş Ziyareti Vizesi; İş ile ilgili ziyaretlerinizde almanız gereken vizedir. Bu vize türünde hükümet size kesinlikle çalışma hakkı vermez. Toplantı, kongre, pazar araştırması, ürün araştırması, anlaşma imzalama gibi birçok sebep gösterilerek bu vizeye başvurabilirsiniz. İş ziyareti amaçlı vizesine sahipken İngiltere de herhangi bir ticari faaliyette bulunamazsınız. Sadece yukarıdaki durumlarda kullanabilirsiniz.

 

Öğrenci Ziyaretçi Vizesi; Altı aydan kısa süreli eğitim almak isteyen öğrencileri kapsayan vizedir. Normal öğrenci vizesinden farkı İngiltere’deyken bu vizeyi uzatma şansınızın olmamasıdır. Öğrenci vizesiyle aynı kapsamda oldukları için detaylı bilgiyi Öğrenci Vizesi bölümünden alabilirsiniz.

 

Akademik Ziyaretçi Vizesi; Bu vize akademik araştırma yapmak için İngiltere’ye gelmeyi düşünen kişileri kapsamaktadır. Akademik faaliyetlerde bulunan ya da lisans veya lisansüstü öğrenim için üniversitelerde akademik personel olarak çalışan öğretim görevlilerine İngiltere’deki çalışmaları için öncelik tanımak amacıyla oluşturulmuş bir vize türüdür. Akademik personel olmak her halukarda bu vizeye başvuracağınız anlamına gelmez. Farklı amaçlarla vizeye başvuruyorsanız başvuru amacına göre vize türünü belirlemelisiniz.

 

Plab Testi Vizesi; PLAB testi Profesyonel ve Dilbilimi Değerlendirme Kurulu Testi anlamına gelen ve doktorlar için tasarlanmış bir testtir. Bu testi almak isteyen doktorlar, bu amaç doğrultusunda İngiltere’ye gelmek istiyorlarsa başvurmaları gereken vize türü Plab Testi vizesidir.

 

Din Adamları Vizesi; İngiltere’ye gitmeyi düşünen din görevlileri kısa süreliğine gidiyorlarsa bu vizeye başvurabilirler. Giden kişinin amacı, herhangi bir iş görüşmesi yapmak, aynı veya başka bir din mensubu veya görevlileri ile buluşmak veya görüşmek, konuşma yapmak, bir konferans veya toplantıya katılmak, herhangi bir kuruluşa din görevlisi olarak bir ziyarette bulunmak gibi konular ise bu vizeye başvurabilir. Bu durumda İngiltere’de en fazla 6 ay kalınabilir. Bu vize kapsamında çalışmak, aktif görev almak, imamlık ve vaizlik yapmak, bir din görevlisine olan ihtiyaca dair boşluğu doldurmak kesinlikle yasaktır.

 

Sporcu Vizesi; Sporcular şayet İngiltere vizesi başvurusunu belirli bir etkinliğe katılmak için yapıyorlarsa bu vize türü geçerlidir. Sadece sporcular değil teknik kadro ve yardımcı kadroya dahil olan veya bir takımın görevlisi olan kişilerde bu vizeye başvururlar.

 

Tedavi (Medikal) Vizesi; İngiltere'ye tedavi amaçlı seyahat edecek kişilere İngiltere'de tedavi olma şansını maddi olanakları yeterli görülmesi dâhilinde izin verilmektedir. Bu izni olan hastalar tedavi vizesine tabidirler. Bu vize türünü kullanarak İngiltere'ye seyahat edecek olan kişilerin bilmesi gereken önemli noktalar şunlardır:

- Başvuranın ruhsal veya bedensel bir hastalığının olması gerekir.
- Başvuru sahibinin Türkiye'de tedavisi yapılmış ancak hastalığın seyrinde iyileşme veya olumlu yönde gelişme kayıt edilememiş olması gerekir. ( Bu durum Türkiye'deki doktorun vereceği hastalığın gidişatını gösteren raporla birlikte kanıtlanacaktır.)
- Hastanın hastalığı için İngiltere'de tedavisini üstlenen doktorun çağrısını içeren randevu mektubunu ve tedavi süresini belirten davetiyeye sahip olması gerekecektir.

 

İngiltere’de Evlilik Vizesi; Evlenecek olan veya eşcinsel beraberliklerini kaydettirmek isteyen kişilerden birisi veya her ikisi Avrupa Ekonomi Alanı veya İsviçre vatandaşı değilse, bu takdirde Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre vatandaşı olamayan eş veya her iki partner İngiltere vizesi almak zorundadır. Yapılacak olan başvuru evlilik işlemi ve sürecinin İngiltere’de geçmesi amacına yönelik olmalıdır. Bunun anlamı, eğer eşler evlilik sonrasında İngiltere’de kalmak ve bu ülkede yaşamak için İngiltere’de evlilik yapmak istiyorlarsa bu vizeye başvuramazlar. Eşler kesinlikle evlilik sonrası ve kendilerine verilen İngiltere vizesinin bitiş tarihinden önce ülkeyi terk etmek zorundadırlar. Evlilik veya eşcinsel beraberliği kaydettirme amaçlı olarak vize başvurusu yapmak isteyen kişilere verilecek olan vize süresi 6 aydır.

 

Öğrenci Çocuk Aileleri Vizesi; İngiltere’deki bir eğitim kurumunda öğrenci olan, küçük çocukların ailelilerinden olan ve çocukla eğitim süreci boyunca ilgilenmek amacıyla başvurmayı düşünen kişilerin kapsadığı bir vize türüdür. Öğrencinin küçük yaşta olması önemlidir. Bunun anlamı, bu vizeye başvurunun aileler tarafından yapılabilmesi için öğrencinin 12 yaşından küçük olması gerekmektedir.

 

Çocuk Ziyaretçi Vizesi; Bu vize tek başına ya da 18 yaşından büyük birisinin refakatinde olmadan İngiltere’ye seyahat edecek çocuklar için geçerli olan bir vize türüdür.

 

Öğrenci Adayları Vizesi; Henüz herhangi bir eğitim kurumuna tam kayıt yaptırmamış bulunmasına rağmen gerek bu kayıt işlemlerinin yapılıp tamamlanması ve gerekse, kayıt öncesi mülakat gibi aşamalar ile ilgili olan hazırlık çalışmalarında bulunulması amacıyla İngiltere’ye gelmek isteyen kişiler için öngörülmüş bir İngiltere vizesi türüdür. İngiltere vizesi başvurusunu öğrenci adayı olarak yapacak kişilere verilecek olan İngiltere vizesinin süresi 6 aylık olacaktır. Bu süreç içerisinde tam anlamıyla öğreniminize başlayacağınız öngörülmektedir. Herhangi bir nedenden dolayı başlayamazsanız, bu durumda ülkeyi terk etmeniz gerekecektir.

 

Çalışma Vizesi

 

Bu vize türlerinden birine başvururken İngiltere tarafından belirlenmiş bir puanlama sistemi üzerinden 75 puan almanız gerekmektedir. Bunun yanı sıra dil ve para şartını da karşılıyorsanız bu vizelerden birine başvurabilirsiniz.  75 puanı almanız için bulundurmanız gereken kriterler;

 

Eğitim seviyenizle ilgili puanlama da aşağıdaki puanlardan birisi ve en yüksek olanı göz önüne alınır.

 

Lisans Diploması: 30 Puan

Master Diploması: 35 Puan

Doktora Diploması: 50 Puan

 

Gelir ve kazançlarınızla ilgili puanlamada aşağıdakilerden sizin için geçerli olan gelir seviyeniz göz önüne alınır. Belirtilen gelir miktarları yıllık toplam gelirinizi ifade etmektedir. Yıllık toplam gelirleriniz aşağıdaki aralıklardan hangisi içerisinde yer alıyorsa sizin o kadar puan almanız mümkün olacaktır.

 

 

£ 16.000- £17.999: 5 Puan

£ 18.000- £19.999: 10 Puan

£ 20.000- £22.999: 15 Puan

£ 23.000- £25.999: 20 Puan

£ 26.000- £28.999: 25 Puan

£ 29.000- £31.999: 30 Puan

£ 32.000- £34.999: 35 Puan

£ 35.000- £39.999: 40 Puan

£ 40.000 ve daha yüksek ise: 45 Puan

 

Ekstra puanlar aşağıdaki hallerde söz konusu olacaktır. Bu hallerde, aşağıdaki puanlar yukarıdaki puanlara ek olarak değerlendirilecektir.

 

Belirtilen diplomalar İngiltere içerisinde elde edildiyse: 5 Puan

Belirtilen yıllık gelirler İngiltere içinde elde edildiyse: 5 Puan

 

Bu puanlara ek olarak yaş grubunuzun da puan kazanmanızda etkisi vardır.

 

28 yaş altındaki kişiler: 20 Puan

28-29 yaşındaki kişiler: 10 Puan

30-31 yaşındaki kişiler: 5 Puan

 

Ankara Antlaşması Vizesi; İngiltere’de kendi işini yapmak isteyen kişilerin alabileceği bir vizedir. Bu güne kadar başvuruları sadece İngiltere’den yapılırken, artık Türkiye’den de Ankara Antlaşması vizesine başvuru yapmak mümkündür. Ankara Antlaşması vizesi oldukça kapsamlı bir vizedir.

 

Müteşebbis/ Girişimci/ İş Adamı Vizesi; İngiltere’ye giderek iş kurmak veya devralmak isteyen kişilerin başvurması gereken vize türüdür.  Bu vizesi ile İngiltere’ye gitmek isteyenler aşağıda belirtilen işlerden birisini yapmak amacıyla İngiltere’ye çalışma amaçlı gidiyor olmalıdır;

 

Serbest meslek sahibi olarak kendi işini İngiltere’de yapmak isteyenler,

Adi ortaklık yapmak üzere İngiltere’de çalışmak isteyenler,

İngiltere de kayıtlı bir şirket açmak veya var olan bir şirketi devralmak isteyenler.

 

Öğrenim Sonrası Çalışma Vizesi; Bu vize türü İngiltere’de eğitim gördükten sonra İngiltere’de kalarak çalışmak isteyen kişilerin çalışma ve öğrenim sonrası İngiltere’de kalma hakkının tanınmasını sağlamak üzere oluşturulmuştur.

 

Sporcu Vizesi; İngiltere çalışma vizesi başvurusunu İngiltere’ye gidip sporcu olarak İngiltere’de çalışma amaçlı yapacak kişilerin bu vizeye başvurmaları gerekmektedir.

 

Şirket İçi Transfer Vizesi; Bu vize şirket içi transfer sonucu aynı şirketin İngiltere’deki şubesinde çalışmak üzere transfer edilen kişilerin İngiltere’de çalışabilmek için alması gereken vize türüdür. Bu vize türüne başvuru yapılabilmesi için Türkiye ve İngiltere’deki şirketin aynı grup içerisinde yer alması yani her iki şirketinde sahiplerinin aynı olması gerekmekte veya bir şirket diğerinin bir parçası olmak zorundadır. Ayrıca şirket içi transfer ile İngiltere vizesi başvurusu yapabilmek için bu İngiltere vizesi başvurusunda bulunacak olan kişinin en az 6 ay Türkiye'deki şirkette çalışmış olması gerekmektedir.

 

Çalışma İzni Vizesi; İngiltere’den adınıza çıkarılmış olan bir çalışma izni olması halinde çalışma izni vizesine başvurabilirsiniz.  Çalışma izni başvuruları İngiltere’deki işvereninizce yapılır ve sizin şahsi olarak çalışma iznine başvuru yapmanız mümkün değildir. 

 

Yatırımcı Vizesi; İngiltere’ye yatırım yapmak suretiyle gitmek ve İngiltere’ye yerleşmek isteyen yatırımcılar ile ilgili İngiltere vizesi türüdür. Bu vizeye başvuran kişilerin asıl amacı İngiltere’ye yerleşmek ve İngiltere’ye yerleşmek suretiyle İngiltere içerisinde yatırımlarda bulunmaktır. Şayet amacınız İngiltere’ye yerleşmek değil de sadece yatırım yapmak ise bu vize türü sizi kapsamamaktadır.

 

Din Adamları Vizesi; Din görevlisi veya din adamı olarak İngiltere çalışma vizesi başvurusu yaparak İngiltere’de çalışmak isteyen kişiler diğer işler için öngörülen İngiltere çalışma vizesi ile ilgili kurallara uymak zorundadırlar. Bunun anlamı Certificate of Sponsorship sahibi olarak en az 50 puan alabilmek ve İngilizce yeterlilik ve maddi yeterlilik ile ilgili şartları taşıyor olmaktır. Tabi 16 yaş üstünde bulunmakta bu İngiltere çalışma vizesine din görevlisi olarak başvurabilmek için şarttır.

 

Öğrenci Vizesi

 

Bu vize türü İngiltere’de 6 aydan daha uzun süreli bir programa gitmeyi planlayanlar veya süresi ne olursa olsun bir programdan sonra başka bir programa daha katılmayı düşünenler için oluşturulmuş bir vizedir. Bu vize tipinde başvurularınız TIER 4 adlı 40 puanlık bir sisteme göre değerlendirilmektedir. Bu sisteme göre 40 puanın 30 puanını okuldan gelen okul kabul belgenize göre, 10 puanını ise yeterli miktarda paranın banka hesabınızda bulunması durumunda alabilirsiniz. Bu vize türü uzatılabilir bir vizedir ve İngiltere’de öğrenciliğiniz devam ettiği sürece ilgili kurumlara başvurarak vize sürenizi uzatabilirsiniz. İngiltere’de dil eğitimi ya da sertifika programına gitmeyi planlıyorsanız çalışma izniniz bulunmaz fakat bir devlet üniversitesinde lisans veya yüksek lisans almak için İngiltere’de bulunuyorsanız haftada 20 saat çalışma izniniz olacaktır.

 

Yerleşim Vizesi

 

İngiltere’de sürekli kalmaya yönelik olarak yapılan vize başvurularıdır. Genellikle eş ve çocuklar için alınan vizelerdir. İstisnai olarak 65 yaş üstü anne ve babalar içinde yerleşim vizesi başvurusu yapmak da mümkündür. Bu vizeyi alabilmeniz için İngilizce bilmeniz gerekmektedir. Yerleşim vizeleri İngiltere vizelerinden en zor olanlarıdır. Çok detaylı bir vize dosyası hazırlanması gerekir. Yerleşim vizelerinin zor alınan vizeler olmalarının sebeplerinden biri çok uzun sürelerde sonuca ulaşılabilmesidir. Örneğin; Türkiye’de bulunan eşine yerleşim vizesi almak isteyen bir İngiltere vatandaşı, eşi için yapılan başvurunun sonuçlanması için (ki bu da görüşmeye çağrılması halinde olacak durumdur) üç ay kadar beklemek zorunda kalacaktır. Yerleşim vizesi türleri; evlilik vizesi, nişanlılar vizesi, evli olmayan çiftler için yerleşim vizesi, aile üyeleri vizesi, aile birleşimi vizesi, evlatlık vizesi, çalışma izni sahibi eş ve çocuk vizesi.

 

İNGİLTERE VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER 

  

1-Online olarak doldurulmuş ve başvuran tarafından imzalanmış VAF1D başvuru formu.

2- Başvuru ücreti

3- İçinde boş sayfaları bulunan geçerli pasaport

4- Eğer varsa eski pasaportlar

5- 2 Adet Fotoğraf- Yakın zamanda çekilmiş, arka kısmı beyaz 3.5*4.5 boyutlarında , alın ve kulak gözükecek şekilde olmak zorundadır. Üzerinde oynama yapılmış fotograflar vize görevlisi tarafından kabul edilmeyebilir.

6- Aşağıdaki bilgileri içeren kabul mektubu

     6.1 Kurs ücreti ve ödendi ise makbuzu

     6.2 Konaklama detayı ve tutarı

     6.3 Haftada kaç saat eğitim göreceğiniz

     6.4  Kursun başlangıç ve bitiş tarihleri

7- Öğrenciyseniz; okuldan alınan ıslak imzalı öğrenci belgeniz ve not dökümünüz

8- Mezunsanız; diplomanızın fotokopisi ve not dökümünüz

9- Kurs sertifikaları fotokopileri; daha önce herhangi bir dil kursuna gittiyseniz belgesi ve diğer katıldığınız kursların sertifikaları, varsa staj mektupları

10- Sponsorunuz var is noterden TAHAHÜTNAME – Noter onaylı ıslak imzalı olması gerekmektedir. Aşağıda istenen mali durum belgeleri ve çalışam belgeleri sponsorunuza ait olacaktır. Tahahütname ingilizce çevirisi olmak zorundadır.

11- 18 yaşın altındaki öğrenciler için MUVAFAKATNAME –Anne ve baba tarafından imzalanmış ve noter tarafından onaylı olacak. İngilizce çevirisi dosyada olmak durumundadır

12- Mali durumu gösterir belgeler; 

       12.1 Banka mektubu; İngilizce olarak yazılmış ve birikiminizin bulunduğu bankadan hesabınızda ne kadar para olduğunu gösteren bir yazıdır.

       12.2 Birikimizi gösterdiğiniz hesabın son 3 aylık dökümü veya yeni işlenmiş banka defter.

       12.3 Tapular, kira kontratları ve araba ruhsatlarının fotokopisi

13- Çalışma belgeleri;

      13.1 Maaşlı çalışanlar için;

      13.1.1 Çalıştığı kurumdan görev yazısı. Örneğin ‘’Çalışanlarımızdan ............... tarihinden beri şirketimizin ........ departmanında .................................. pozisyonunda görev yapmaktadır’’ –               İngilizce olması önerilir.

      13.1.2 Çalıştığı kurumdan izin yazısı

      13.1.3 Son 3 aylık sigorta ve maaş dökümü

      13.1.4 İşe giriş bildirgesi- şirket yetkilisi tarafından imzalanmış

      13.2 Şirket Sahipleri için;

      13.2.1 Vergi levhası fotokopisi

      13.2.2 Ticari sicil gazetesi- son 6 ay içinde alınmış

      13.2.3 Kuruluş gazetesi –Önemli kısımları ingilizceye çevirilmelidir.

      13.2.4 Bilanço

      13.2.5 İmza sirküleri ve sirkülerdeki kişilerin nufüs cüzdanı fotokopileri

      13.3 Emekliler için;

      13.3.1 Emekli kartınızın fotokopisi

      13.3.2 Son 3 aylık maaş dökümünüz.

14- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi- Tecil yada Terhis belgesi

15- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği