SCHENGEN VİZESİ


Schengen Antlaşması, Avrupa Topluluğu üyesi 5 ülke arasında, sınır kapılarındaki polis ve gümrük kontrollerini tamamen kaldırmak için yapılmış bir antlaşmadır. Schengen vizesi ise bu 5 ülkeye giriş izni sağlayabileceğiniz vizenin adıdır. Adı geçen beş ülke Fransa, Batı Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’tur. Fakat yıllar geçtikçe bu antlaşmaya yeni ülkelerde katılmıştır. Hâlihazırda Schengen vizesinin geçerli olduğu ülkeler; Avusturya,  Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre, İsveç’tir.

 

Bütün Schengen ülkeleri Avrupa’da olması dolayısıyla Avrupa Birliği ile karıştırılmamalıdır. Schengen ve Avrupa Birliği Antlaşmaları Avrupa ülkeleri arasındaki iki farklı antlaşmadır. Toplamda bütün Avrupa Birliği üyelerini (İrlanda ve İngiltere hariç) ve üç tane de üye olmayan 25 ülke bu antlaşmaya imza atmışlardır. En önemli nokta şudur ki bu vize sadece seyahat amaçlı gezilerde kullanılabilir.  Bu seyahatler dinlenme, turizm ya da iş amaçlı olabilirler.             

 

Vize başvurunuzu yaparken öncelikli olarak asıl gitmek istediğiniz Schengen ülkesinin Büyükelçiliğine veya Konsolosluğuna başvurun. Asıl gitmek istediğiniz ülke, Schengen alanında en çok zaman harcayacağınız ülkedir. Eğer asıl gitmek istediğiniz ülke belli değilse Schengen alanında ilk giriş yapacağınız ülkenin Konsolosluğuna başvurun. Başvurularınızı, oturduğunuz bölgedeki Konsolosluğa yapmanız gerekmektedir. İstisnai durumlarda, farklı bir Konsolosluğa başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak bu oldukça uzun zaman alacak bir işlemdir.

 

Schengen vizesinin iki çeşidi vardır;

 

Kısa Dönem Vize; Schengen bölgesinde kalmak için Schengen vizesi olarak işlenir.

 

 

1. Havaalanı transit vize (vize “A”)

 

2. 90 güne kadar kalmak için kısa dönem vize (vize “C”)

Turistik amaçlı

Ziyaret (davet) amaçlı

Kültür amaçlı

Spor amaçlı

Eğitim amaçlı

Çalışma amaçlı

Bilimsel araştırma amaçlı

İş amaçlı

Resmi/siyasi amaçlı

 

 

Uzun Dönem Vize;  Schengen vizesi özellikleri olan ulusal vize olarak işlenir. Yani yarım sene içerisinde maksimum 90 gün Schengen bölgesinde kalma hakkı sağlar.

 

1. 90 günden fazla kalmak için vize (vize “D”)

 

Çalışma amaçlı

Girişimcilik amaçlı

Eğitim amaçlı

Bilimsel araştırma amaçlı

Aile birleşimi amaçlı

Spor/kültür/davet amaçlı

Tıbbı tedavi amaçlı

 

 

2. Daimi oturum veya uzun dönem izni için 90 günden fazla kalma vizesi.

  

SCHENGEN VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1- NEW Yurtdışı eğitim tarafından doldurulmuş başvuru formu.
2- Başvuru ücreti
3- İçinde boş sayfaları bulunan geçerli pasaport ve  eğer varsa eski pasaportlar
4- Nüfus üzdanın aslı veya noter onaylı fotokopisi
5- Fotoğraf- Yakın zamanda çekilmiş, arka kısmı beyaz, 3.5x4.5 boyutlarında , alın ve kulak gözükecek şekilde olmak zorundadır. Üzerinde oynama yapılmış fotograflar vize görevlisi tarafından kabul        edilmeyebilir.
6- Aşağıdaki bilgileri içeren kabul mektubu
     6.1 Kurs ücreti ve ödendi makbuzu
     6.2 Konaklama detayı ve tutarı
     6.3 Haftada kaç saat eğitim göreceğiniz
7- Seyahat Sağlık sigortası ve ekonomik uçak bileti rezervasyonu
8- Öğrenciyseniz; okuldan alınan ıslak imzalı öğrenci belgeniz ve not dökümünüz
9- Mezunsanız; diplomanızın orjinali veya noter onaylı örneği ve not dökümünüz
10- Kurs sertifikaları fotokopileri; daha önce herhangi bir dil kursuna gittiyseniz belgesi ve diğer katıldığınız kursların sertifikaları, varsa staj mektupları
11- Sponsorunuz var is noterden TAHAHÜTNAME – Noter onaylı ıslak imzalı olması gerekmektedir. Aşağıda istenen mali durum belgeleri ve çalışam belgeleri sponsorunuza ait olacaktır.
12- 18 yaşın altındaki öğrenciler için MUVAFAKATNAME –Anne ve baba tarafından imzalanmış ve noter tarafından onaylı olacak.
13- Mali durumu gösterir belgeler; 
       13.1 Bankadan referans yazısı ; Bankada bulunan miktarı gösteren referans yazısı. Referans yazısını imzalayan kişilerin imza sirküleri gerekmektedir.
       13.2 Banka hesap cüzdanın orjinali ;Malta’da kalış süresince tüm masraflarınızın karşılanabileceğini belirten tutar (Kalacağınız gün sayısı X 48 Euro)
       13.3 Tapular, kira kontratları ve araba ruhsatlarının fotokopisi
14- Çalışma belgeleri;
      14.1 Maaşlı çalışanlar için;
      14.1.1 Çalıştığı kurumdan görev yazısı. Örneğin ‘’Çalışanlarımızdan ............... tarihinden beri şirketimizin ........ departmanında .................................. pozisyonunda görev yapmaktadır’’ –   İngilizce olması önerilir.
      14.1.2 Çalıştığı kurumdan izin yazısı
      14.1.3 Son 3 aylık sigorta ve maaş dökümü
      14.1.4 İşe giriş bildirgesi- şirket tarafından kaşeli olmalı
      14.2 Şirket Sahipleri için;
      14.2.1 Vergi levhası fotokopisi
      14.2.2 Ticari sicil gazetesi- son 6 ay içinde alınmış
      14.2.3 Kuruluş gazetesi –Önemli kısımları ingilizceye çevirilmelidir.
      14.2.4 Bilanço
      14.2.5 İmza sirküleri ve sirkülerdeki kişilerin nufüs cüzdanı fotokopileri
      14.3 Emekliler için;
      14.3.1 Emekli kartınızın fotokopisi
      14.3.2 Son 3 aylık maaş dökümünüz.
15- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi- Tecil yada Terhis belgesi