AMERİKA VİZESİ


Amerika’ya giriş yapabilmeniz için gerekli olan belgeniz State Department tarafından verilen vizenizdir. Amerika vizesinin türleri ikiye ayrılır;

 

  • Amerika Göçmen Vizesi

 

  • Amerika Göçmen Olmayan Vizesi   

 

 

Amerika Göçmen Olmayan Vizesinin çeşitleri harf ile belirtilir. Bunlar;

 

B-1/B2 Ziyaretçi Vizeleri:

 

Bu vizeler Amerika’ya iş veya turistik amaçlarla gelecek ziyaretçiler içindir. Bu vizeye başvuranlar Amerika’da en fazla 6 ay kalabilirler. Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasalarına göre bu vizeye her başvuran kişi potansiyel göçmendir. O yüzden ziyaretçi aksini kanıtlamak için aşağıdaki 3 şartı ispatlamalıdır.

 

  •  Seyahatinin iş, turistik veya tıbbi amaçlı olduğunu,
  •  Ülkede sadece belirli bir süre kalmayı planladığını,
  •  Başka bir ülkede yaşadığını ve dönmesini gerektiren şartların var olduğunu.

 

B1 Vizesi; Geçici olarak iş amaçlı seyahatler için verilen vize türüdür. Bu vize de ziyaretçilerin çalışma izni yoktur fakat seyahatleri boyunca iş bağlantıları kurabilir ya da ticari işlemlerini yapabilirler.

B2 Vizesi; Turistik geziler ya da tıbbi tedavi gören ziyaretçiler için verilen vizedir.

 

Çalışma Vizeleri:

 

H1B Vizesi; Bu vize yüksek öğrenim ile edinilen ve uzmanlık gerektiren bir meslek sahibi olan kişilere geçici olarak iş imkânı sağlayan vize türüdür. Bu vizeyi alabilmek için ilk şart teklifi gelen işin profesyonel bir iş olması ve sizin bu işin gerektirdiği yeterliliklere sahip olmanızdır. Vize alabilmek için Çalışma Bakanlığı tarafından verilen bir onay belgesine sahip olmanız gerekir. Bu vize size ihtiyaç süresince geçerli olur ve ilk olarak üç yıllık bir dönem için verilir. Bir kereye mahsus olmak üzere vize üç yıl daha uzatılabilir. H1B Vizesi her yıl belli sayıda kişiye verilir.

 

H2A Vizesi; Bu vize mevsimlik ya da geçici tarım işçileri için gerekli olan vizedir. Bu vize alındıktan sonra 365 gün geçerlidir. Vize H2-A kapsamında çalışan yabancı işçiler, tazminat sigortası, adil ücret, konut ve ulaşım gibi konularda, Amerikan işçilerinin hakları ile aynı haklara sahiptirler.

 

H2B Vizesi; Bu vize mevsimlik ya da geçici olarak tarım dışı bir alanda çalışacak kişiler için uygundur. H2B vizesine başvurabilmeniz için Amerika’da bir iş sözleşme formunuz (Employer Agreement Form), Form I-797 (Notice of Action) ve Form I-129 (Petition for Nonimmigrant Worker) gerekmektedir. Çalışma süreniz sonunda eğer işvereniniz talep ederse daha uzun süre kalabilirsiniz. Fakat bunu sağlamak için işvereninizle bir takım özel anlaşmalar yapmakla yükümlüsünüzdür. Bunun yanında bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler varsa bu vize sayesinde sizinle birlikte Amerika’ya gidebilme hakkına sahiptirler.

 

H3 Vizesi; Bu vize geçici stajyer vizesidir. Bu vizeyi alabilmeniz için bir organizasyonun ya da bir şirketin davetine ihtiyacınız vardır. Bu vizeye doktorlar başvuramazlar. Bu vize dâhilinde teklif edilen staj programı üretici bir çalışmayı kapsamaz ancak kişinin tecrübe kazanabilmesi için üretici bir çalışma gerekliyse bu durum söz konusu olabilir. Stajın özellikleri yasalarda belirtilen kriterlere uygun olmak durumundadır. En fazla 24 ay için verilir. Bu vize ile Amerika’da 2 sene kalmış bir kişi ülkesinde 6 ay geçirmeden H veya L vizelerinden birine başvuramaz. H-3 vizesi sahiplerinin eşleri, vize statüleri gereği ABD’de çalışamazlar; çalışabilmeleri için ayrı bir çalışma vizesi almaları gerekmektedir.

 

L1 Vizesi; Bu vize uluslar arası şirketlerde çalışan yönetici, müdür ve uzmanların çalıştıkları şirketin Amerika’da ki şubesinde çalışmalarına izin verir. Bu vizeye sahip kişilerin eşleri Amerika’ya girdikten sonra ayrıca bir çalışma izni alabilirler. L-1 vizesine sahip olabilmenin ilk şartı son üç yıl içerisinde bir Amerikalı işverenin ortağı, temsilcisi veya şubesinde, ancak Amerika dışında bir şirkette bir yıl aralıksız olarak çalışmış olmaktır. İkinci koşul ise Amerika dışındaki işveren ile Amerika şirketi arasında nitelikli bir hisse yapılanması ilişkisinin olmasıdır. Üçüncü koşul da L-1 vizesi almak için başvuracak olan kişinin Amerika dışındaki şirkette yönetici, müdür veya uzman olarak vize başvurusundan önceki üç yıl içinde bir yıl çalışmış olması ve Amerika’daki şirkete yönetici, müdür veya uzman olarak atanmasıdır. Yöneticiler ve müdürler L-1A statüsünde yedi yıla kadar kalabilirler. Uzman olarak çalışanlar ise L-1B statüsünde beş yıla kadar kalabilirler. Bu vizeler üçer yıllık sürelerle verilirler ve ikişer yıllık sürelerle uzatılırlar. 

 

O-1/O-2/O-3 Vizeleri; O vizesinin herhangi birini alabilmek için kişinin olağanüstü yetenek veya başarısının bulunduğu alanda çalışmak üzere Amerika’ya gelmesi gerekmektedir.

 

Yasalar gereği O-1 vizesi alacak olan kişinin kendi alanındaki başarıları belgelenmelidir. O-1 vizesi başvuru formunda, genellikle bir işçi sendikası, yönetim organizasyonu ya da aynı alandaki insanlardan oluşan bir grup tarafından yazılmış bir danışma mektubu da istenilmektedir. Bu vize en fazla üç yıl olacak şekilde yer alacağı aktivitenin süresine göre verilir.  Eğer vize sahibinin katıldığı çalışma vizesi geçersiz olmadan sona ererse işveren ve dilekçe sahibi, vize sahibinin ülkesine dönmesi için gereken ulaşım masraflarından beraber ve ayrı ayrı sorumludurlar.

 

O-2 vizesi ise Amerika’ya O-1 vizesi ile gelmiş kişilere alanlarında yardımcı olmak üzere asistan olarak görev yapacak kişilere verilir. O-2 vizesi özel yetenek sahibi O-1 vizesi sahibi kişiyle uzun süre mesleki ilişkisi olan yada onun performansında hayati önem taşıyan kişilere verilir.Bu statüdeki kişiye eşlik eden eşi ve çocukları ise O-3 statüsünde yer alırlar.

 

P-1/P-2/P-3 Vizeleri; P-1 vizesi alacak kişiler ABD'ye geçici olarak ve bir atlet sıfatıyla belirli bir atletik yarışmaya bireysel ya da bir takımın mensubu olarak katılmaları ve uluslararası tanınmış bir platformda performans göstermeleri gerekmektedir.

P-2 vizesi karşılıklı değişim programlarında görev yapacak sanatçılara verilir.

P-3 vizesi ise kültürel olarak belirli bir alan kapsamında bulunan programlarda görev alan sanatçılara verilir. (P-1 vizesi ile aynı şartları kapsar.)

P-4 vizesi yukarıda açıklanan P vizelerinden herhangi biriyle Amerika2ya gidecek kişilerin ailelerine verilir. P vizesine sahip kişiyle aynı süre boyunca Amerika’da kalabilirler.

 

R Vizesi; Başvuru tarihinden en az iki sene evvel açılmış olan bir dini teşkilatın üyesi olarak Amerika’da yer alan ve kar amacı gütmeyen bir teşkilatta çalışma amacında olan kişilere verilen vizedir. R-1 çalışanlarına bağlı kişiler (eş ve 21 yaşın altındaki çocukları) R-2 vizesine tabi olarak, R-1 vizesi alan kişiyle aynı kısıtlamalara sahip olabilmektedirler. Bu kişiler ABD'de eğitim görebilmekte, ancak R-2 vizesi gereğince çalışamamaktadırlar.

 

Öğrenci Vizeleri:

 

Amerika öğrenci vizesi almak isteyenler, Amerika dışında bir ülkede sürekli ikamet ettiklerini ve Amerika’ya göçmen olarak gitmediklerini ispat etmek durumundadırlar. Amerika’da eğitim almak isteyen öğrenciler genellikle F-1 vizesine tabidirler. Diğer öğrenci vize türleri ise devlet sponsorluğunda gidenler için J-1, mesleki ve teknik eğitim amaçlı gidenler içinse M-1’dir.

 

F-1 Vizesi; Bu vize herhangi bir resmi kuruluş aracılığı olmadan kendi istekleri doğrultusunda yurtdışında eğitim almayı planlayan yabancı öğrencileri kapsayan geçici bir vizedir. F1 vizesine başvuru işlemlerine başlayabilmeniz için ilk olarak başvuruda bulunduğunuz okuldan kabul mektubunuzun (acceptence letter) gelmiş olması gerekir. Okul size kabul mektubunuzla birlikte vize başvurusu sırasında gerekli olacak I-20 formunu da yollar. F-1 vizesini alabilmeniz sadece ülkenizde bulunan görevliye bağlıdır. Üniversitedeki ilgili birimlerden gerekli izin belgesini almadan kampus dışında çalışmaları yasaktır. Başvuru sahibi öğrencilerin üniversitedeki kabul için akademik koşulları karşılamasının yanı sıra Amerika’da bulunacakları süre içerisinde ki eğitim ve yaşam giderlerini karşılamak için yeterli finansal kaynaklarının bulunduğunu ispatlamaları gerekmektedir. Bu finansal kaynaklar kişisel veya ailenin maddi varlığı, burslu ise burs aldığına dair belge olabilir.Amerika’da okuyan öğrencinin eşini ve çocuklarını da yanında getirebilmesi için F-2 vizesi için başvuruda bulunması gerekmektedir.

 

J-1 Vizesi; J-1 vizesi Amerika ile bir başka ülke arasında ki kurumlar bazında yapılan değişim programlarına katılan öğrenciler için verilen vize türüdür. Bu tür programların amacı eğitim, sanat, bilim, kültür, araştırma ya da öğrenci değişimi olabilir. Bu vizeyle Amerika’ya gelen öğrenciler, diğer vize türlerini almaya hak kazanmış olanlardan daha geniş haklara sahiptirler. J-1 vizesine sahip öğrencilerin de sınırlı çalışma olanakları vardır. Öğrenimleri süresince kampus içi islerde çalışabilmek için sponsorlarından yazılı izin almak zorundadırlar. Öğrencilerin eğitimlerini tamamladıktan sonra 18 aylık eğitim amaçlı, is tecrübesi kazanmaya yönelik çalışma hakları vardır. Bu çalışmaya ek olarak kabul edilmeleri halinde doktora sonrası araştırma programlarında çalışabilirler. Sponsorluk türüne ve şartlarına göre J-1 vize sahibi öğrencilerin eğitimleri sonunda doğrudan ülkelerine geri dönmeleri gerekebilir. Bu zorunluluk varsa, J-1 vize sahipleri, ülkelerinde en az iki yıl kalmadan ya da sponsorlarından izin almadan geçici çalışma veya oturma izni için vizeye başvuramazlar. Değişim programlarına katılmak için Amerika’ya gitmek isteyen öğrencinin F-1 vizesinden farklı olarak I-20 belgesi yerine pembe renkli IAP-66 belgesini Amerika’dan getirtmesi gerekmektedir. IAP-66 belgesi, programı hazırlayan kuruluş tarafından başvuru yapan kişiye gönderilir. IAP-66 belgesi bir çeşit davetiyedir. 

 

M-1 Vizesi; Mesleki eğitim almak amacıyla Amerika’ya gitmek isteyen öğrencilere yönelik olan vize çeşididir. M-1 öğrencileri için onaylanmış okullardan bazıları meslek veya teknik eğitim veren ve tasdik edilmiş ön lisans diplomasi veren "junior" ya da "community" college diye adlandırılan okullar, meslek liseleri veya mesleki ve akademik olamayan eğitim veren okullardır. Dil okulları, M-1 vizesi kapsamına girmemektedirler. Bu vize kapsamındaki öğrenciler haftada en az 12 saat okula gitmelidirler ve çalışma izni alamazlar. M-1 vizesine sahip öğrenciler I-20MN formunda belirtilen süre kadar ya da artı 30 gün veya bir yıl kadar ikamet edebilirler. Bir M-1 öğrencisi ikamet süresini uzatmak amacıyla senede bir I-538 formuyla başvuruda bulunabilir.

 

AMERİKA VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1-Online olarak doldurulmuş başvuru formu.

2- Başvuru ücreti- 140 dolar TEB bankasına yatırılır. Öğrenci vizesi için 200 dolar sevis ücreti online olrak www.fmjfee.com adresinden ödenir. Okuldan gelen I-20 formundan sonra yapılabilir. Randevu alma ücreti 20 dolardır.

3- İçinde boş sayfaları bulunan geçerli pasaport ve eğer varsa eski pasaportlar

4- Sağlık seyahat sigortası ve ekonomik uçak bileti rezervasyonu

5- Fotoğraf- Yakın zamanda çekilmiş, arka kısmı beyaz, 5*5 boyutlarında , alın ve kulak gözükecek şekilde olmak zorundadır. Üzerinde oynama yapılmış fotograflar vize görevlisi tarafından kabul edilmeyebilir.

6- Aşağıdaki bilgileri içeren kabul mektubu

     6.1 Kurs ücreti ve ödendi ise makbuzu

     6.2 Konaklama detayı ve tutarı

     6.3 Haftada kaç saat eğitim göreceğiniz

     6.4  Kursun başlangıç ve bitiş tarihleri

7- Öğrenciyseniz; okuldan alınan ıslak imzalı öğrenci belgeniz ve not dökümünüz

8- Mezunsanız; diplomanızın fotokopisi ve not dökümünüz

9- Kurs sertifikaları fotokopileri; daha önce herhangi bir dil kursuna gittiyseniz belgesi ve diğer katıldığınız kursların sertifikaları, varsa staj mektupları

10- Sponsorunuz var is noterden TAHAHÜTNAME – Noter onaylı ıslak imzalı olması gerekmektedir. Aşağıda istenen mali durum belgeleri ve çalışam belgeleri sponsorunuza ait olacaktır. Tahahütname ingilizce çevirisi olmak zorundadır.

11- 18 yaşın altındaki öğrenciler için MUVAFAKATNAME –Anne ve baba tarafından imzalanmış ve noter tarafından onaylı olacak. İngilizce çevirisi dosyada olmak durumundadır.

12- Savcılıktan Temiz Kağıdı

13- Mali durumu gösterir belgeler; 

13.1 Banka mektubu; İngilizce olarak yazılmış ve birikiminizin bulunduğu bankadan hesabınızda ne kadar para olduğunu gösteren bir yazıdır. Eğer anne veya babanızın mali kaynaklarını      gösterecekseniz okula kayıt geçerken Affidavit of Support mektubu ve banka referans mektubu gereklidir.

       13.2 Birikimizi gösterdiğiniz hesabın son 3 aylık dökümü veya yeni işlenmiş banka defteri.

       13.3 Tapular, kira kontratları ve araba ruhsatlarının fotokopisi

14- Çalışma belgeleri;

      14.1 Maaşlı çalışanlar için;

14.1.1 Çalıştığı kurumdan görev yazısı. Örneğin ‘’Çalışanlarımızdan ........... tarihinden beri şirketimizin ........ departmanında .................................. pozisyonunda görev yapmaktadır’’ – İngilizce olması önerilir.

      14.1.2 Çalıştığı kurumdan izin yazısı

      14.1.3 Son 3 aylık sigorta ve maaş dökümü

      14.1.4 İşe giriş bildirgesi- şirket yetkilisi tarafından imzalanmış.

      14.2 Şirket Sahipleri için;

      14.2.1 Vergi levhası fotokopisi

      14.2.2 Ticari sicil gazetesi- son 6 ay içinde alınmış

      14.2.3 Kuruluş gazetesi –Önemli kısımları ingilizceye çevirilmelidir.

      14.2.4 Bilanço

      14.2.5 İmza sirküleri ve sirkülerdeki kişilerin nufüs cüzdanı fotokopileri

      14.3 Emekliler için;

      14.3.1 Emekli kartınızın fotokopisi

      14.3.2 Son 3 aylık maaş dökümünüz.

15- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi- Tecil yada Terhis belgesi

16- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği